RHT485

RHT485_1RHT485_2RHT485 (RHT485-D) je senzor temperature i vlažnosti zraka namijenjen upotrebi u standardnim atmosferskim uvjetima. Primjenjuje se za nadzor temperature i vlage u skladištima hrane, lijekova, poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i u meteorološkim kućicama

RHT485 (-D) senzor je uređaj kojim mjerimo temperaturu i relativnu vlagu prostora u kojem je uređaj instaliran, i te podatke prosljeđuje prema računalu putem RS485 komunikacijskog sučelja. Verzija uređaja RHT485-D sadrži i LCD ekran za  prikaz aktualnih mjernih podataka svih senzora spojenih na RS485 komunikacijsku sabirnicu. Mjerenje temperature i vlage vrši se digitalnim senzorom. Na jednu komunikacijsku liniju (paricu) moguće je priključiti do 16 RHT485 senzora. Podaci sa senzora se prikupljaju RHT rekorder aplikacijom instaliranom na osobnom računalu. Područje mjerenja temperature je od -40°C do +125 °C dok je relativna vlažnost zraka mjerljiva u punom rasponu od 0 do 100%.
Tehničke karakteristike RHT485 senzora:

napajanje 8 do 18 V DC (opcionalno 5V DC)
potrošnja max 20 mA
komunikacijsko sučelje RS485
brzina komunikacije 4800 ili 19200 Bd (podesivo na senzoru)
raspon mjerenja temperature -40°C do +125 °C
rezolucija mjerenja temperature 0,01°C (14 bitna A/D pretvorba)
točnost mjerenja temperature ± 0,4 °C (kod 25°C)
raspon mjerenja rel. vlage 0 % do 100 %
rezolucija mjerenja rel. vlage 0,05 % (12 bitna A/D pretvorba)
točnost mjerenja rel. vlage 1%
dimenzije kućišta (montaža na zid) 72 mm x 72 mm (RHT485 stara verzija)
dimenzije kućišta (montaža na zid) 120 x 80 x 25 mm (RHT485 nova verzija i RHT485-D)

Podešavanje RHT485 senzora vrši se DIP prekidačima na senzoru.

DIP 1-4 podešavanje adrese senzora: Svaki pojedini senzor na istoj komunikacijskoj liniji treba imati podešenu različitu adresu od ostalih uređaja na toj liniji.
DIP 5 podešavanje brzine komunikacije senzora: u položaju OFF definira brzinu komunikacije od 4800 Bd dok je u položaju ON brzina komunikacije 19200 Bd. Svi senzori na istoj komunikacijskoj liniji trebaju imati jednako podešenu brzinu komunikacije. Odabir brzine vrši se ovisno od duljine komunikacijske linije (maksimalno 1000m) kao i razine elektromagnetskih smetnji. Kod većih duljina i/ili smetnji potrebno je koristiti nižu brzinu komunikacije. Odgovarajuću brzinu potrebno je podesiti i na RHT rekorderu.
DIP 6 uključenje/isključenje završnog otpornika: Posljednji senzor na komunikacijskoj liniji (najudaljeniji od PC-a) treba imati uključen završni otpor (DIP6 u položaju ON) dok se na svim ostalima isključuje (DIP6 u položaju OFF).
DIP 7 i DIP 8 nisu u funkciji.

Više …

Micromatic - Mladen Vuković
OIB:69391743257

© - Copyright - Micromatic 2015 - Sva prava zadržana
Logo

Micromatic - Mladen Vuković
OIB:69391743257

Strahoninec, Prvomajska 25 ; HR40000 Čakovec ; tel:+385 91 784 36 35

--------------------ADS by Google--------------------