RHT ostale komponente

Kako bi RHT sustav funkcionirao osim osnovnih elemenata senzora i aplikacije na računalu potrebne su nam dodatne komponente koje se u pravilu odnose na RS485 komunikacijske puteve.

S obzirom da standardna izvedba osobnih računala nema RS485 priključka (port) svakako će nam biti potreban adapter za RS485. Ranije su se znali koristiti i RS232/RS485 adapteri ali danas sve rjeđe na računalima susrećemo RS232 priključke (portove) pa  je najbolje koristiti USB/RS485 adaptere.  Potrebno nam je onoliko RS485 adaptera koliko portova koristimo u aplikaciji (1 port može poslužiti maksimalno 16 senzora).
Micromatic USB/RS485i-7561

Micromatic - Mladen Vuković
OIB:69391743257

© - Copyright - Micromatic 2015 - Sva prava zadržana
Logo

Micromatic - Mladen Vuković
OIB:69391743257

Strahoninec, Prvomajska 25 ; HR40000 Čakovec ; tel:+385 91 784 36 35

--------------------ADS by Google--------------------