RHT sustav

Uvod

Ponosni smo što Vam možemo predstaviti naš sustav za nadzor temperature i vlažnosti zraka koji je razvijen temeljem zahtjeva Ministarstva obrane Republike Hrvatske a radi zadovoljavanja uvjeta tehničke opremljenosti skladišta vojne opreme oružanih snaga zemalja članica NATO saveza. Svakako, primjena sustava može biti daleko šira.

Općenito

RTH sustav služi za mjerenje, nadzor i arhiviranje podataka o temperaturi i vlažnosti zraka prostora u standardnim i eksplozivnom atmosferom ugroženim prostorima. Sastoji se od RHT rekorder aplikacije za PC računalo i priključenih senzora temperature i vlage (RHT485, RHT485-D, RHT CL EXi) i/ili senzora temperature (TMP485, TMP485-D, TMP1W) smještenim u nadziranom prostoru. Na sustav se po jednom komunikacijskom portu mogu priključiti do 16 senzora u bilo kojoj kombinaciji. Komunikacija s senzorima odvija se preko RS485 komunikacijskog sučelja po do 32 porta. RS485 portovi mogu biti lokalni (USB konverter) ili udaljeno povezani putem LAN mreže ili optičke infrastrukture (Ethernet/RS485, Optika/RS485…) Kompletni sustav plod je vlastitog razvoja a baziran je na zahtjevima Ministarstva obrane RH kao sustav za nadzor uvjeta za provjetravanje skladišta vojne opreme te proširen dodatnim razvojem prema zahtjevima ostalih korisnika sustava. S obzirom na vlastiti razvoj sustav možemo prilagoditi svim specifičnostima zahtjeva bilo kojeg korisnika. Osim vizualizacije izmjerenih podataka na računalu program brine o nadzoru graničnih vrijednosti te o eventualnim odstupanjima alarmira vizualnom porukom na ekranu računala a mogude je dograditi i alarmiranje e-mailom, SMS-om i sl. Arhiviranje izmjerenih podataka vrši se za svaki senzor prema podešenim opcijama (vremenski interval, promjena vrijednosti, …) u Microsoft Access bazu podataka koji su tako dostupni i lako prenosivi različitim korisnicima sustava.

RHT senzori
RHT CL EXi senzor    RHT485_1    RHT485-D

RHT senzor je uređaj kojim mjerimo temperaturu i relativnu vlagu prostora u kojem je uređaj instaliran, i te podatke prosljeđuje prema računalu putem RS485 komunikacijskog sučelja. Područje mjerenja temperature je od -40°C do +125 °C dok je relativna vlažnost mjerljiva u punom rasponu od 0 do 100%. U normalnim uslovima koristimo RHT485 ili RHT485-D senzore dok se za instalaciju u prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom koriste se RHT CL EXi senzori (uz dodatnu opremu po svakom senzoru). Svi RHT uređaji su bazirani na digitalnom senzoru sljedećih mjernih karakteristika:

raspon mjerenja temperature -40°C do +125 °C
rezolucija mjerenja temperature 0,01°C (14 bitna A/D pretvorba)
točnost mjerenja temperature 0,4 °C (kod 25°C)
raspon mjerenja rel. vlage 0 % do 100 %
rezolucija mjerenja rel. vlage 0,05 % (12 bitna A/D pretvorba)
točnost mjerenja rel. vlage 1%

RHT Rekorder aplikacija

Aplikacija služi za prikupljanje podataka s RHT i TMP senzora te prikaz i arhiviranje primljenih mjerenja kao i za alarmiranje korisnika kad su izmjerene vrijednosti izvan željenog područja .

RHTnewapp Nova Verzija RHT rekorder aplikacije (u razvoju) omogućava nadzor do ukupno 512 senzora smještenih na 32 lokacije (16 senzora po lokaciji).

U gornjem dijelu forme nalaze se:

  • Lista aktivnih alarma u sustavu (prikazuje sva neispravna stanja u nadziranom sustavu)
  • Legenda značenja bojanja senzorskih polja
  • Tipke za „Potvrdu alarma“ generiranje „Izvještaja“
  • Okvir s osnovnim podacima odabranog senzora i grafikonom kretanja mjernih vrijednosti

Preostali dio forme popunjen je mjernim podacima s priključenih senzora pri ćemu svaki redak odgovara jednoj lokaciji ćiji naziv je upisan u sivom polju na početku retka i definira naziv lokacije (npr. „Nadzorni centar“, „Sljeme“, „Trogir“ …). Prikazuju se samo definirane lokacije te se forma smanjuje po visini ukoliko je manje od 32 lokacije. Na svakoj lokaciji možemo imati priključeno do 16 (32) senzora ćiji podaci su prikazani u kolonama označenim kao „Zona1“ do „Zona16“ (nazivi se mogu korisnićki definirati). Za svaku lokaciju biti će prikazano onoliko polja senzora koliko ih je definirano na lokaciji.
Ovisno o priključenom tipu senzora svako polje senzora prikazuje trenutne podatke o temperaturi i vlazi ako se radi o RHT senzorima ili samo o temperaturi ako je priključen TMP senzor. Podaci su prikazani na bijeloj podlozi ukoliko su komunikacija i mjerni podaci unutar definiranih granica. Crvenom bojom označeni su senzori koji ne komuniciraju s nadređenim centrom. Plavom ili žutom bojom označeni su senzori kod kojih je preniska ili previsoka temperatura prostora.

RHT_prg1 Stara verzija RHT Rekorder aplikacije za nadzor do 32 senzora po lokaciji
(dvije RS485 komunikacijske linije po 16 senzora)

RS485 komunikacija

Komunikacija računala sa senzorima vrši se preko RS485 sučelja iz razloga što ono omogućuje pouzdanu komunikaciju u industrijskom okruženju do duljine sabirnice od 1200m. Fizički se za međusobno povezivanje uređaja koristiti upletena parica. Za povezivanje lokalne RS485 sabirnice na računalo koriste se izolirani USB/RS485 adapteri dok se udaljene lokacije povezuju korištenjem Ethernet/RS485 ili Optika/RS485 adaptera.

RHTkomunikacija

PDF dokumentacija

Micromatic - Mladen Vuković
OIB:69391743257

© - Copyright - Micromatic 2015 - Sva prava zadržana
Logo

Micromatic - Mladen Vuković
OIB:69391743257

Strahoninec, Prvomajska 25 ; HR40000 Čakovec ; tel:+385 91 784 36 35

--------------------ADS by Google--------------------