MCM hektometri

MCM6Hektometar MCM6
uređaj za mjerenje obrađene površine
Predstavljamo Vam šestu generaciju uređaja za mjerenje obrađene površine za kombajne, traktore i ostalu poljoprivrednu mehanizaciju Hektometar MCM 6. To je mikroprocesorski uređaj kojim na jednostavan način izmjerimo površinu zemljišta koje obrađujemo uzimajući u obzir prijeđenu dužinu i širinu obrade. Prateći zahtjeve korisnika ranijih verzija uređaj je nadograđen opcijom za brojanje prolaza koje je kod korištenja na žitnim sijačicama iskorišteno za zatvaranje redova radi lakšeg prskanja. Razvijen je na bazi više desetljeća iskustva uz poštivanje svih spoznaja stečenih u radu i razvoju prijašnjih verzija ovakvih uređaja. Uređaj možete brzo i jednostavno montirati na bilo koji tip kombajna ili drugog stroja. Parametriranje se također jednostavno izvodi a svi parametri su izmjenjivi i trajno pohranjeni u memoriji uređaja.
Vršite li usluge sa svojim strojevima, instalacijom uređaja izbjegavate mukotrpne razgovore i uvjeravanja s vlasnicima zemljišta oko njegove površine. Prema riječima dosadašnjih korisnika, instalacija MCM-a isplativa je u vrlo kratkom roku. Uređaj je koncipiran tako da samostalno i jednostavno možete izvršiti njegovu instalaciju i parametriranje.

Komplet sadrži:
1. Uređaj – MCM 6
2. Induktivni senzor
3. Natisne redne stezaljke za priključenje uređaja
4. Upute za instalaciju, parametriranje i uporabu

Uređaj se nalazi u plastičnom kućištu za ugradnju u instrument ploču. Kućište je dimenzija 120x70x25 mm. Prikaz mjerenja je na alfanumeričkom LCD displeju koji ima odličnu vidljivost pod jakim svjetlom kao i pozadinsko osvjetljenje za rad noću. Pozadinsko svjetlo uređaja automatski se gasi nakon cca 3 minute neaktivnosti (nema kretanja ni tipkanja po tipkovnici) da bi uključili pozadinsku rasvjetu dovoljno je krenuti ili pritisnuti neku tipku na uređaju.

Na uređaju se nalaze tri tipke:

Izgled tipke Opis
Lijevo  lijevo
Kretanje unazad po izborniku ili smanjenje vrijednosti tijekom promjene parametara
OK  „OK“ ili Start/Stop
Zaustavljanje/ponovo pokretanje mjerenja u izbornicima s prikazom mjernih podataka
Ulaz/Izlaz iz moda promjene parametara
Desno  desno
Kretanje naprijed po izborniku ili povečanje vrijednosti tijekom promjene parametara

Tipkama < > pomičemo se s jednog na drugi pregled podatka odnosno ukoliko smo u modu ispravljanja parametra mijenjamo parametar na niže odnosno više. Ukoliko tipku duže zadržimo pritisnutu dobijemo efekt uzastopnog pritiskanja.

Tipkom OK kod pregleda izmjerenih podataka zaustavljamo mjerenje a kod pregleda podesivih parametara ulazimo/izlazimo u mod ispravljanja (vidi parametriranje).

Prikaz na ekranu je organiziran na slijedeći način:

Prvi znakovi kod prikaza izmjerenih vrijednosti uvijek prikazuje (lijeva strana):

 1. stanje senzorskog ulaza – prvi znak u redu (♦/+ – magnet je/nije na senzoru)
 2. Stanje ulaza mehaničkog prekidača  – drugi znak u redu (↑/↓- dignut/ spušten heder odnosno hidraulika)
 3. Stanje izlaza za zatvaranje reda – Z/O zatvoren/otvoren red za označavanje
 4. Brojač prolaza (trenutno stanje)
 5. Ukoliko je mjerenje zaustavljeno tipkom OK biti će prikazan treperavi tekst STOP
 6.  Ukoliko je mjerenje zaustavljeno vanjskim Start/Stop prekidačem biti će prikazan treperavi tekst STOP↑(sa oznakom dignutog hedera)

Desna strana prikazuje izmjerene vrijednosti i to jedno od navedenih:

 1. Cijena obrade………… Kune (kn)
 2. Površina  obrade……. Četvorni hvati (Čhv)
 3. Površina  obrade……. Jutara (Jtr)
 4. Površina  obrade……. Ari  (Ari)
 5. Površina  obrade……. Hektari (ha)
 6. Površina  obrade……. Metri kvadratni (m2)
 7. Prijeđeni put  ………… Metri  (m)
 8. Brzina  kretanja   …… (m/h) ili (km/h) iznad 5 km/h

(Tipkama  < > odabiremo željeni prikaz na displeju.)

Ukoliko na ovim prikazima pritisnemo tipku Start/Stop  OK mjerenje će biti zaustavljeno bez obzira na stanje mehaničkog Start/Stop prekidača, a duži pritisak ove tipke odabrano mjerenje memorirati kao zadani prikaz prilikom slijedećeg uključenja uređaja.   

Ukoliko nakon prikaza brzine pritisnemo tipku >  dolazimo do opcije brisanja (restartanja) izmjerene površine, na što smo upozoreni treperavim tekstom *** BRISANJE ***. Da bi restartali brojanje potrebno je pritisnuti tipku Start/Stop  OK. Ukoliko ne želimo brisanje vratimo se natrag pritiskom na tipku  <.

Parametriranje uređaja (promjenjivi i trajno pohranjeni podaci)

Izmjena svih parametara se vrši na način da pritiskom na tipku Start/Stop  OK pokrenemo izmjenu podataka (treperi znak → ispred vrijednosti) koji onda tipkama  Lijevo Desnoizmijenimo na željenu vrijednost. Ponovnim pritiskom Start/Stop  OK tipke namještenu vrijednost trajno memoriramo u uređaju i izlazimo iz moda ispravljanja.

Izmjena parametara nalazi se „iza“ brisanja što znači da pritiskom na tipku >  nakon što smo došli do brisanja dolazimo do izmjenjivih parametara uređaja a to su redom:

 • Stroj: Kod uređaja MCM6 mogu se pohraniti parametri za više strojeva (ukoliko uređaj selimo s kombajna na traktor, sijačicu …). Moguće je pohraniti osam konfiguracija parametara strojeva.  Svi daljnji parametri odnose se na odabrani stroj. Radi lakšeg raspoznavanja strojevi su imenovani slijedećim nazivima:
  • Kombajn 1
  • Sijačica 1
  • Traktor 1
  • Plug 1
  • Kombajn 2
  • Sijačica 2
  • Traktor 2
  • Plug 2
 • Cijena: obrade u kn/čhv  za odabrani stroj
 • Zahvat: (širina obrade) u m za odabrani stroj
 • Isključi n red:  pri čemu je n broj reda. Ovim parametrom definiramo koji prolaz sijačice će zatvoriti red za označavanje. Ukoliko odaberemo broj nula (0) uređaj neće brojati prolaze već će aktiviranje ulaza mehaničkog prekidača zaustaviti mjerenje površine (dignut heder na kombajnu) a izlaz će biti stalno otvoren.  Ako broj reda podesimo na jedinicu izlaz će biti stalno zatvoren bez obzira na stanje mehaničkog ulaza. Odabirom ostalih vrijednosti (2-15) izlaz će se zatvarati na odabranom redu (prolazu).
 • IZl. ZATVARA/OTVARA red  ova opcija je ovisna o samom mehaničkom podešenju elektro magnetnog ventila spojenog na izlaz uređaja. Ukoliko je krivo podešena elektro ventil će raditi obrnuto od željene operacije.
 • Kontrast  podešenje kontrasta teksta displeja (radi bolje čitljivosti)
 • Konst. m/imp za odabrani stroj omogućuje nam uvid u podešenu konstantu tj. put koji prijeđemo od jedne do druge prorade magnetnog senzora. Start/stop tipka u ovom prikazu mijenja prikaz na pregled vremena između dviju prorada senzora.

 PODEŠAVANJE KONSTANTE za odabrani stroj je posljednji prikaz i služi kako bi uređaj „naučili“ da ispravno mjeri. Ove radnje je potrebno napraviti kod prve montaže uređaja na pojedini stroj kako bi uređaj pokazivao ispravne rezultate. Odaberemo meni „Podesi konstantu“ i pokrenemo proceduru podešavanja pritiskom na  Start/Stop  OK . Slijedeći korak je pozicioniranje stroja na senzor što radimo polaganim kretanjem stroja sve dok ne dobijemo poruku  STOP i Označi ! . Sada na tlu označimo početak mjerenja oslanjajući se na dijelove stroja pogodne za praćenje (kotač, ljestve, i sl.). Završetak ovog koraka potvrdimo tipkom  Start/Stop  OK. Slijedeći korak je vožnja dok uređaj ne izbroji 100 impulsa što je prikazano na displeju. Kako se približavate stotom impulsu vozite polako da ne projurite stoticu. Kad dođete do stotice ispiše se poruka 100imp→ 100,0 [m]. Prvo je potrebno izmjeriti prijeđenu udaljenost od početne oznake. Potom tipkama  Lijevo ili Desno promijenimo parametar na izmjerenu vrijednost (za brže promjene zadržite tipku duže pritisnutu). Memoriranje konstante vrši se ponovnim pritiskom tipke Start/Stop  OK pri čemu se automatski prebacujemo na prethodni meni (pregled konstante).

 NAPOMENA:  Poželjno je mjerenje za podešavanje konstante vršiti u realnim uvjetima dakle na polju a ne na asfaltiranim ili tvrdim putovima jer na tim podlogama mjerimo opseg kotača s ripnama dok u stvarnim uvjetima one propadnu u tlo.

Montaža magnetskog prekidača (senzora)
Magnet se montira na dijelove koji rotiraju kad se stroj kreče (npr. kotači, poluosovine) tako da prolazi blizu (cca 1cm) magnetnog prekidača koji se montira na fiksni dio stroja. Prekidač reagira na prolaz magneta i zgodno je koristiti dijelove koji daju što više impulsa (prolaza) za jedan okret kotača (poluosovine prije reduktora i sl.) čime povećavamo preciznost mjerenja. Pri montaži paziti da magnet ne prolazi kraj magnetnog prekidača po dužini (jer duplira impulse) već u smjeru kako je prikazano na slici.
MCM montaža senzoraUređaj ima priključak i za Start-Stop prekidač koji služi za privremeno zaustavljanje brojača kod okretanja stroja, vožnje unatrag i sl. On se montira tako da detektira dizanje hedera i sl. Zaustavljanje brojača moguće je i na samom uređaju bez montaže dodatnog prekidača pritiskom na tipku OK. Poništavanje brojača na stanje nula vrši se na uređaju.

 

Ovdje preuzmite upute u PDF formatu

MCM6 hektometar Upute
MCM6 hektometar Upute
MCM6 upute.pdf
592.3 KiB
2073 Downloads
Details

Micromatic - Mladen Vuković
OIB:69391743257

© - Copyright - Micromatic 2015 - Sva prava zadržana
Logo

Micromatic - Mladen Vuković
OIB:69391743257

Strahoninec, Prvomajska 25 ; HR40000 Čakovec ; tel:+385 91 784 36 35

--------------------ADS by Google--------------------