MCM6 s induktivnim senzorima

Nova poboljšanja Hektometara MCM6

  • U kompletu se sada isporučuje induktivni senzor za detekciju prijeđenog puta (umjesto magnog) što znatno olakšava montažu i povećava preciznost mjerenja
  • Induktivni senzori mogu se koristiti i za detekciju položaja hedera
  • Ponovo ugrađujemo dvoredni LCD što donosi komotnije i jasnije parametriranje uređaja
  • Verzija softvera 3.3 osim podrške za dvoredni displej donosi i nove opcije:
    • Mogućnost programskog okretanja pozicije hedera  što olakšava montažu i spajanje (dignut/spušten)
    • Izbor valute prikaza cijene obrade osim u kunama sada može biti u Eurima, konvertibilnim markama ili dinarima.
    • popravljeni su još neki sitni nedostaci

Nastavi čitati

DigitAll

Obavještavamo Vas da smo s tvrtkom DigitAll j.d.o.o. sklopili ugovor o ekskluzivnom pravu zastupanja naših proizvoda i usluga. Temeljem tog ugovora sve buduće potrebe za našim proizvodima i uslugama ćete u komercijalnom dijelu dogovarati s njima (cijene i uvjeti isporuke dobara i usluga).  Kontakt informacije su sljedeće:

DIGITALL j.d.o.o.
Andrea Vuković mag. oec.
Mob: 091 56 36 276
E-pošta: andrea@digitall.hr
web : www.digitall.hr

Za tehničke informacije i detalje o našim proizvodima i uslugama stojimo Vam i dalje na raspolaganju.

Serijska komunikacija mikrokontrolera

Serijska Komunikacija Mikrokontrolera – PDF verzija

UART = Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
Ovo je osnova svake serijske komunikacije bilo na razini računala ili kontrolera i služi za pretvorbu paralelnog podatka (najčešće 8-bitnih odnosno 1 byte) u serijski oblik sa svrhom da se smanji potreban broj linija za komunikaciju odnosno omogući prijenos podataka kroz druge medije (npr. optiku). U predajniku se paralelni podatak pretvara u serijski niz bitova dok ga prijemnik ponovo vrača u paralelni. Za komunikaciju se koriste dva pina, Tx-predajni i Rx-prijemni. Na razini UART-a komunikacija je dvosmjerna (full duplex) što znaći da je moguć istovremeni prijem i predaja podataka. S obzirom da je komunikacija asinhrona, da bi prijemnik mogao ispravno dekodirati poslani niz bitova predajnika potrebno je zadovoljiti još nekoliko osnovnih zahtjeva: Nastavi čitati

elektronika – automatika – informatika

Micromatic - Mladen Vuković
OIB:69391743257

© - Copyright - Micromatic 2015 - Sva prava zadržana
Logo

DIGITALL j.d.o.o.
OIB:26919599014

Strahoninec, Prvomajska 25 ; HR40000 Čakovec ; tel:+385 91 784 36 35

--------------------ADS by Google--------------------