Arhive kategorije: Nekategorizirano

DigitAll

Obavještavamo Vas da smo s tvrtkom DigitAll j.d.o.o. sklopili ugovor o ekskluzivnom pravu zastupanja naših proizvoda i usluga. Temeljem tog ugovora sve buduće potrebe za našim proizvodima i uslugama ćete u komercijalnom dijelu dogovarati s njima (cijene i uvjeti isporuke dobara i usluga).  Kontakt informacije su sljedeće:

DIGITALL j.d.o.o.
Andrea Vuković mag. oec.
Mob: 091 56 36 276
E-pošta: andrea@digitall.hr
web : www.digitall.hr

Za tehničke informacije i detalje o našim proizvodima i uslugama stojimo Vam i dalje na raspolaganju.